20 Tháng Bảy 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

Infographic một số điểm mới Luật đất đai 2024

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Thông tin cần biết, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 23/04/2024 | Số lần xem: 240

----

Infographic một số điểm mới Luật đất đai 2024.

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động