20 Tháng Bảy 2024
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
Số / Ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hànhToàn văn
06/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường 12 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 -202124/04/2018Tải về
05/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường 12 khóa X, nhiệm kỳ 2016 -202124/04/2019Tải về
04/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách năm 201924/04/2019Tải về
03/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018 chuyển sang năm 201924/04/2019Tải về
02/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về phê chuẩn chi chuyển nguồn số trích 50% vượt thu năm 2018 để bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 201924/04/2019Tải về
01/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về quyết toán thu chi ngân sách năm 201824/04/2019Tải về
26/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Về công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân phường27/12/2018Tải về
25/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về thu các nguồn quỹ vận động trong nhân dân đóng góp tự nguyện tại địa phương năm 201927/12/2018Tải về
23/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về thực hiện thu – chi ngân sách năm 2018 và ước phân bổ dự toán ngân sách năm 201927/12/2018Tải về
24/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân phường 12Về chuyển các công trình nâng cấp, duy tu sửa chửa dự kiến thực hiện trong năm 2018 sang thực hiện năm 201927/12/2018Tải về
Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Chuyên mục

Tranh cổ động