20 Tháng Bảy 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng, chống tệ nạn xã hội
2 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
3 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
5 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai tử Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký kết hôn Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Văn hóa
10 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
12 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
13 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
14 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Ủy ban nhân dân cấp xã; Tôn giáo Chính phủ
15 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
16 Thủ tục đăng ký khai sinh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
17 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
19 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật
21 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Người có công
22 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
23 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Người có công
24 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng, chống tệ nạn xã hội
25 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Đất đai
Trang 1 / 4Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  Trang kế   Trang cuối