20 Tháng Bảy 2024
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Đức Huy

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 10

Số điện thoại

0908.907.104

Địa chỉ E-mail

ndhuy.p12.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động