20 Tháng Bảy 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

KHẢO SÁT Ý KIẾN CƯ DÂN TÒA NHÀ ORCHID - CHUNG CƯ HÀ ĐÔ

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền, Thông tin cần biết, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 31/08/2023 | Số lần xem: 670

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu - Tòa nhà Orchid chung cư Hà Đô, nhiệm kỳ 2023 -2026

Truy cập đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzQbI5xaXe8hPIXhTnMB6gsnCzzPSGVUhizddMRoUTH9OcQ/viewform

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động