20 Tháng Bảy 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

Phường 12: Hội Nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 26/12/2022 | Số lần xem: 1020

Đảng ủy Phường 12 triển khai kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng ngày 22/12/2022, Đảng ủy Phường 12 Quận 10 tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban cháp hành trung ương Đảng khoá XIII.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Thái Nguyên Phương - QUV, Bí thư Đảng ủy phường; đồng thời là báo cáo viên của hội nghị; đồng chí Nguyễn Hồng Phong - ĐUV, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường, cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ Cơ sở chưa tham gia Hội nghị trực tuyến.

Hội nghị đã được đồng chí Thái Nguyên Phương - QUV, Bí Thư Đảng ủy Phường 12 báo cáo viên hội nghị quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thông qua Hội Nghị lần này nhằm giúp cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân.Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

 

 
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động