20 Tháng Bảy 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 09/12/2022 | Số lần xem: 1160

Theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP HCM

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động