20 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Phường 12 tổ chức cuộc thi trắc nghiệp tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Thông tin cần biết, Chế độ, chính sách | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 23/04/2024 | Số lần xem: 507

------------

Truy cập vào đường link để tham gia cuộc thi: https://app.ninequiz.com/8QQXPU7A

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động