20 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Đoàn kiểm tra của ban thường vụ Quận ủy có buổi làm với Đảng ủy Phường.

Chuyên mục: Quy chế tổ chức và hoạt động, Thông tin hoạt động, Tin tức, sự kiện, Chế độ, chính sách | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 07/10/2022 | Số lần xem: 1220

Tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện các Quy định xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng” trên địa bàn Phường 12 .

Ngày 6/10/2022, đồng chí Lương Vũ Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận đã có buổi làm việc với Đảng ủy Phường 12 để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện các Quy định xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng”. Đồng chí Thái Nguyên Phương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 12 cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường đã đến tham dự.

Ngay sau khi được quán triệt tinh thần Chỉ thị 23 và Nghị quyết số 31-NQ/QU ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 10 (gọi tắt là Nghị quyết 31), Đảng ủy Phường 12 đã xây dựng Nghị quyết số 192-NQ/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường, qua đó, đã tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về những nội dung trọng tâm trong công tác quản lý trật tự về xây dựng.

Zalo
Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện Chỉ thị 23, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung như: Phân công nhân sự phụ trách thụ lý, chịu trách nhiệm hồ sơ theo địa bàn phụ trách và kiểm tra, giám sát chéo lẫn nhau về các công trình xây dựng; lãnh đạo sẽ đi thực tế ngẫu nhiên khi có nghi vấn hoặc có tin tố giác tiêu cực; hồ sơ ký chốt công trình hoàn thành do lãnh đạo ký, không giao công chức địa chính ký; công chức địa chính để xảy ra công trình vi phạm xây dựng trong khu vực được phân công quản lý mà không kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý cương quyết để hoàn thiện đưa vào sử dụng hoặc người khác báo cáo thì phải thực hiện giải trình bằng văn bản trước lãnh đạo khối.

Hằng năm, Đảng ủy phường đều ban hành các Nghị quyết, Đảng văn để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy, Nghị quyết 31 của Quận ủy. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy, Nghị quyết 31 của Quận ủy và Nghị quyết số 192 của Đảng ủy phường và đặc biệt lưu ý việc tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên phải gương mẫu trước nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng.

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân đã thống nhất phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, cụ thể: đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp phụ trách và chỉ đạo việc xây dựng nghị quyết, kế hoạch và các đảng văn để triển khai, chỉ đạo điều hành; đối với Ủy ban nhân dân phường thì giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 23, Nghị quyết 31 và các kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận; phân công đồng chí Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách đô thị chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp, trực tiếp kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng có phép và các công trình đăng ký cải tạo, sửa chữa không để xảy ra tình trạng sai phép, không phép trên địa bàn phường; đối với đảng viên là công chức địa chính xây dựng giao đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc hàng ngày, báo cáo kết quả thực hiện về cho Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. …

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời, trao đổi về những khó khăn với Đảng ủy phường về những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng để có các đề xuất tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ Đảng ủy phường nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trong thời gian tới.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động