20 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 8/9/2022 của UBND Phường

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Chế độ, chính sách | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 13/09/2022 | Số lần xem: 895

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành Phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

File đính kèm:  http://phuong12.quan10.gov.vn/Portals/23/FILE_20220913_153932_Any%20Scanner_09_13_2022.pdf?ver=2022-09-13-155244-393

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động