20 Tháng Bảy 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo triển khai thực hiện chương trình "Cung cấp dịch vụ chữ ký số (Smart CA)" đến người dân tại Phường 12.

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Thông tin cần biết | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 10/06/2024 | Số lần xem: 190

-----------

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động