20 Tháng Bảy 2024
Thông báo

Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 10 công khai tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Viện Tim thuộc dự án Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải Viện Tim tại số 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin tuyên truyền, Thông tin cần biết | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 21/05/2024 | Số lần xem: 179

--------------

Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 10 công khai tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Viện Tim thuộc dự án Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải Viện Tim tại số 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10 trong vòng 30 ngày theo quy định (từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2024) tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, khu phố 13, cổng thông tin điện tử của phường và tiếp nhận ý kiến đóng góp thông qua phiếu lấy ý kiến về các nội dung, chỉ tiêu đồ án tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

File đính kèm:

Click vào để xem: http://phuong12.quan10.gov.vn/Portals/23/759-TB-%20P12%20l%E1%BA%A5y%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20v%E1%BB%81%20Vi%E1%BB%87n%20Tim%20-%2020.5.2024..signed.signed%20(1).pdf?ver=2024-05-21-085813-007

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động