25 Tháng Tư 2024
Thông báo

Thông Báo Về việc niêm yết mnh bạch công khai quy chế quản lý tài chính, quản lý tài sàn công, quy chế tự kiểm tra tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 15/02/2024 | Số lần xem: 67

--------------

Truy cập đường link để xem thông báo: http://phuong12.quan10.gov.vn/Portals/23/2-15022024133900.pdf?ver=2024-02-15-150828-690

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •