03 Tháng Ba 2024
Thông báo

Thông Báo V/v niêm yết minh bạch công khai ngân quyết toán ngân sách quý tư năm 2023

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Nguyễn Văn Trạng | Ngày đăng: 09/01/2024 | Số lần xem: 68

--------------

link thông báo: http://phuong12.quan10.gov.vn/Portals/23/tb-09012024080724%20(1).pdf?ver=2024-01-09-091638-963

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động